Evonet A/S: Foringsrør for ny elforsyning til Rømø

Hent pdf

Kategori: Styret boring

Periode: 07.2018 - 07.2018

Entrepriseform: Underentreprise

Entreprisesum: Kr. 5.000.000,-

Tre styret underboringer inkl. levering og svejsning af foringsrør Ø355mm

På dette projekt har Munck Forsyningsledninger udført tre styret underboringer inkl. levering og svejsning af foringsrør Ø355mm. Rørhåndtering på land er foregået med gravemaskine, og på vandet er håndtering foregået med ’Amfibie’ gravemaskine og båd ude i vadehavet.

  • Boring 1: Arbejdet omfatter styret underboring fra fastlandet mod vandet under diget.
  • Boring 2: Arbejdet omfatter boring fra strandkant og 370 meter ud i Vadehavet mod Rømø.
  • Boring 3: Arbejdet omfatter styret boring fra sommerhusområde og ca. 300 meter ud i Vadehavet mod Jylland.

Arbejdet omfattede ligeledes i pumpning dämmer i boring 1 for at holde diget vandtæt. Derudover blev der leveret stålwire inden i foringsrør for itrækning af elkabel. Efterfølgende blev der udført bentonit fyldning af rør i hele traceet efter endt kabeltræk.

Projektet blev afleveret til tiden på trods af en meget stram tidsplan.

Se flere referencer