SEF Energi A/S: Etablering af Thurø - Skårupøre 10 kV kabelforbindelse

Hent pdf

Kategori: Styret boring

Periode: 01.2021 - 03.2021

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: Kr. 1.700.000,-

Etablering af Thurø - Skårupøre 10 kV kabelforbindelse

Dette projekt omhandler udførelse af styret underboring af Ø250 mm inkl. levering og svejsning af Ø250mm PE100 SDR5 foringsrør for nyt el-kabel fra Thurø Øgavl til Skårupøre på Fyn med en effektiv længde på 450 meter.

Opgaven bestod i levering og installering af Ø250 mm. PE-ledning er en PE100, inkl. rørleverance og svejsearbejde, som anvendes som foringsrør for nyt 10 kV el-kabel til forsyning af Thurø fra Fynsiden. Nyt el-kabel er bygherreleverance fra SEF Energi A/S.

Udvalgte arbejder:

  • Afsætning i havet - traceét blev GPS-afsat ved at sætte landmålerstokke i havbunden i den lave del af krydsningen af Skårupøre Sund, hvor der er vanddybde på max. 40-80 cm. I selve sejlrenden er vanddybden ca. 6-8 m dyb.
  • Dybdesonde blev anvendt til at styre borearbejdet via søgemand gående i vandet (lavvande) eller fra en båd (sejlrende).
  • Kontrol af rør: efter endt udførelse af stuksvejsning af de ca. 500 meter PE-ledning blev røret TV-inspiceret til sikring af, at alle svejsevulster var fjernet korrekt, således der ikke ville være skarpe kanter, der kunne genere det nye el-kabel ifm. itrækningen. 
  • Brug af båd m.m.: der blev anvendt en båd til at dybdemåle placering af borehoved i sejlrenden.

Foringsrøret er placeret i en dybde af ca. 6-10 m under havbunden. Borearbejdet er udført med vores egen Tracto Technic TT28N maskine (28 tons trækkraft).

Munck Forsyningsledningers anlægsafdeling har stået for alt gravearbejde til start og sluthuller, igravning af nyt el-kabel på landsiden, itrækning af nyt 10 kV El-kabel i foringsrør, udlægning af jernpladevej/plads, vandforsyning til borearbejdet og endelig retablering efter disse arbejder, m.v.

Se flere referencer