Etablering af foringsrør til fiber og ny vandledning i samme boring under ny kunstgræsbane

Hent pdf

Kategori: Styret boring

Periode: 12.2022 - 12.2022

Bygherre: Vindinge Boldklub, Skolevej 15, Vindinge, 5800 Nyborg. , Kontaktperson: Jesper Bay, tlf.: 3118 1218

Entrepriseform: Fagentreprise

Kort tid efter den nye kunststofbane i Vindinge Boldklubs stod færdig, ønskede klubben mulighed for bl.a. at opsætte storskærm på den anden side af banen, hvilket krævede fibernet. I stedet for at grave den helt nye kunststofbane op etablerede Munck Forsyningsledninger fiberledning med styret underboring.

Projektet omhandlede levering og installering af et Ø50 mm PE-foringsrør til fiberkabel og en Ø32 mm PE-ledning til vandforsyning for vandhane placeret midt i træningsanlægget for fodboldspillerne, der skulle blive tørstige.

Afsætning af tracéet under borearbejdet blev udført med træpinde lagt på græsset, da vindforholdene på dagen for udførelse var rolige. Her blev skrevet dybder og retninger på ”malerpinde”, som blev lagt på kunstgræsbanen ifm. udførelse af pilotboringen. Dette var for at undgå at skrive markeringerne direkte på kunstgræsbanen.

Foringsrøret til fiber og vandledning blev placeret i en dybde af 1,5 til 2,0 meter under kunstgræsbanen, så boremudder ikke skulle kunne risikere at komme op til terræn, hvilket lykkedes meget fint. Borearbejdet blev udført med vores egen Ditch Witch JT20 boremaskine (9 tons trækkraft).

Vindinge Boldklub entrerede selv med graveentreprenør til opgravning for start- og sluthuller til udførelse af borearbejdet, samt retablering efter endt udført borearbejde.

Se flere referencer