Etablering af foringsrør for elkabler i Vildbjerg

Hent pdf

Kategori: Styret boring

Periode: 03.2023 - 03.2023

Bygherre: Dansk Overflade Teknik A/S, Sverigesvej 13, 7480 Vildbjerg, Kontaktperson: Bent Nielsen, tlf. 2020 3073

Entrepriseform: Fagentreprise

Sted: Dansk Overflade Teknik A/S,, Sverigesvej 13, 7480 Vildbjerg

Munck Forsyningsledninger har udført styret underboring af 3 x ø90 mm foringsrør i samme boring til elkabler på en effektiv længde af 42 meter ved Dansk Overflade Teknik A/S i Vildbjerg. Boringen skulle udføres under betongulvet gennem en fabriksbygning og ind i en kælder.


Inden afslutningen af pilotboringen skulle et hul bores i kældervæggen med en kerneboremaskine, så borehovedet kunne komme frem i kælderrummet. Herefter blev en reamer monteret, og hjemtrækningen af de 3 x ø90 mm PE-rør kunne påbegyndes til færdiggørelse af borearbejdet.


Søgningen af boringen foregik med systemet ”walk over”. Dette medførte lidt udfordringer, da armeringen i betongulv kan give signalforstyrrelser. Der blev justeret lidt undervejs, og pilotboringen kom fint igennem og frem til kælderen.


Til opgaven blev en Ditch Witch JT20 boremaskine (9 tons trækkraft) anvendt. Vildbjerg Entreprenør & Anlæg ApS stod for alt gravearbejde og klargøring til borearbejdet samt slamsugning og håndtering af boremudder. Munck Forsyningsledninger a/s leverede PE-rør til opgaven.

Se flere referencer