Etablering af foringsrør til elkabler i Lohals, Langeland

Hent pdf

Kategori: Styret boring

Periode: 03.2023 - 03.2023

Bygherre: Veksel A/S, Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing, Kontaktperson: Klaus Tørnqvist, tlf.: 6254 4058

Entrepriseform: Fagentreprise

Sted: Bræmlevænget / Søndergade, Lohals, Langeland

Forsyningsvirksomheden Veksel A/S skulle have udført en styret underboring under Søndergade ved Bræmlevænget i Lohals på Langeland. Munck Forsyningsledninger har udført denne styret underboring. På den måde blev det undgået at grave vejen op, for at kunne komme videre i det igangværende el-projekt.

Entreprenørfirmaet Elnegård Entreprise ApS stod for udførelsen af gravearbejdet. Det vil sige for opgravning og klargøring af start- og modtagehul samt frigravning af eventuelle fremmedledninger, der måtte befinde sig i det tracé, hvor boringen skulle placeres.

Munck Forsyningsledninger a/s leverede selv de 3 stk. ø110 mm SDR17 PE-rør, i samme boring, som skulle bores under Søndergade fra Bræmlevænget til Søndergade 32. Boringens effektive længde var på 12 meter. Boringens fulde længde udgjorde 24 meter (inkl. nedboring), da der bores ned og rettes op med borestængerne for at ligge i den aftalte installationsdybde for boringen ved starthullet for borearbejdet.

 

Bygherre havde sammen med Elnegård Entreprise ApS afsat det tracé, der skulle bores efter ved ankomst, hvor fjernvarme, TDC, fiber og stærkstrøm skulle passeres. Dette lykkedes alt sammen fint, og boringen blev gennemført uden problemer.

 

Foringsrørene til elkablerne blev placeret i en dybde af ca. 1,0 – 1,2 meter under terræn. Borearbejdet blev udført med Munck Forsyningsledningers egen Ditch Witch JT20 boremaskine (ca. 9 tons trækkraft).

Se flere referencer