Regnvandsledning under skolebygning i Odense

Hent pdf

Kategori: Styret boring

Periode: 11.2023 - 11.2023

Entrepriseform: Fagentreprise

Styret underboring af 1 x ø250 mm PE-regnvandsledning udført som promilleboring under skolebygning og frem til vandløb for afvanding af overfladevand. Længde på boring blev 74 meter, og boringen skulle udføres fra regnvandsbrønd under fliseareal og ind igennem skolebygning, under betongulv og ud i det fri igen og slutte i et mindre vandløb.

Søgning af boring foregik med ”walk over”-system. Dette gav lidt udfordringer, da armering i betongulv i skolebygning gav lidt signalforstyrrelse. Der måtte korrigeres et par gange under fremboring, da der var ikke var kendskab fra skolens (bygherre) side om, hvad der kunne befinde sig i jorden under bygning. Der var ikke oplyst noget vedr. gamle fundamenter eller lign. Der måtte trækkes tilbage og bores frem igen et par gange. Piloten kom fint igennem efter et par forsøg, og PE-røret kunne monteres og trækkes hjem.

Der blev til opgaven anvendt en TT18/20N boremaskine (20 tons trækkraft). Dansk Halbyggeri stod via Ravnebjerg Entreprenør ApS for alt gravearbejde og klargøring til borearbejde. Munck håndterede selv boremudder og slutdeponi (Jordrens Syd i Ringe), og Munck Forsyningsledninger a/s leverede PE-rør og svejser til opgaven.

Se flere referencer