Etablering af ø110 mm foringsrør for EL-kabel under havneareal på Lindø, Odense Havn

Hent pdf

Kategori: Styret boring

Periode: 01.2024 - 01.2024

Bygherre: NEF Fonden, Tårupstrandvej 15, 5300 Kerteminde.

Entrepriseform: Fagentreprise

Udførelse af styret underboring af 1 x ø110 mm PE-foringsrør i SDR11 udført som beskyttelsesrør for nyt EL-kabel. Borearbejdet skulle udføres af to boringer på hhv. 260 m og 60 m. Der skulle ved borearbejdet tages særligt hensyn til eksisterende pælefundamenter for kranspor på havnearealet, hvortil der blev udleveret tegning over placering på fundamenter.  

Yderligere var der en del fremmedledninger i området, bl.a. gas- og højspændingsledninger, som skulle krydses, men i samarbejde med hovedentreprenøren Entreprenørgården Munkebo kom der styr på dette, og borearbejdet kunne udføres uden problemer.

Søgning af boring foregik (som næsten altid) med ”walk over”-system uden problemer. Undergrunden var en del stenet og til tider hård at bore i, hvilket ikke er usædvanligt på havneområder. Vi kom alligevel fint igennem og fik udført 322 meter borearbejde fordelt på 261 og 61 meter.

Til opgaven blev der anvendt en TT18/20N boremaskine (20 tons trækkraft). Entreprenørgården Munkebo sørgede for udførelse af alt gravearbejde for start- og sluthuller, samt frigravning af fremmedledninger og klargøring til borearbejde. Munck håndterede selv boremudder og slutdeponi (Norrecco i Odense) og stod for levering af PE-rør, samt svejser til opgaven.  

Se flere referencer