ENERGINET.DK - Jylland - Fyn - Kabelanlæg

Hent pdf

Kategori: Elkabler

Periode: 03.2016 - 06.2017

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: Kr. 50.000.000,-

ENERGINET.DK - JFK - Nyt 150 kV kabelanlæg mellem Jylland - Fyn og Als

ENERGINET.DK er ejet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og har ansvaret for at forsyne Danmark med el og gas.

To eksisterende 150 kV forbindelser mellem Abildskov - Sønderborg og Fynsværket - Graderup er tæt på at have opbrugt deres levetid, og skal derfor erstattes med nye 150 kV kabelanlæg, ligeledes skal der et nyt 150 kV kabelanlæg mellem Graderup og Ryttergård.

Derfor indgik ENERGINET.DK og Munck Forsyningsledninger a/s i 2015 en aftale om nedgravning af ca. 90 km 150 kV kabler, hvor ca. 49 km bliver etableret fra Fredericia til Odense i foråret og sommeren 2016, og ca. 41 km bliver etableret fra Sønderborg til Abildskov i efteråret 2016 og foråret 2017.

Da der har været en meget stram tidsplan for projektet, har det som entreprenør på projektet været vigtigt med en tæt opfølgning på sikkerhed, tidsplaner og fremdrift.

Derfor har vi som tiltag for opfølgning på sikkerhed og fremdrift afholdt ugentlige produktionsmøder mellem formænd og projektleder, med fokus på netop disse emner. For at viderebringe tiltag for at fremme sikkerheden og fremdriften bliver der afholdt daglige morgenmøder med alle medarbejdere, for at orientere om sikkerhed og planlægning.

I forbindelse med udførelsen af anlægsarbejdet er der beskæftiget ca. 40 medarbejdere, og selve arbejdet med nedgravning af de ca. 90 km 150 kV kabler bliver udført som traditionelt gravearbejde, hvoraf de ca. 7,5 km bliver udført som styrbare boringer.

Se flere referencer