Fjernvarme Fyn - Rammeaftale for anlægsarbejder

Hent pdf

Kategori: Fjernvarmeledninger

Periode: 03.2009 - 03.2017

Bygherre: Fjernvarme Fyn A/S , Billedskærervej 7, 5230 Odense M

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 480.000.000,-

Anlægsarbejde i forbindelse med etablering og renovering af fjernvarme

Arbejdet er primært blevet udført i Odense Kommune og ofte i bynære miljøer med stærkt trafikerede veje. Under hele entreprisens forløb har Munck Forsyningsledninger haft et tæt og velfungerende samarbejde med både bygherre, vejmyndighed, fagentreprenører, ledningsejere, lodsejere samt borgere og øvrige berørte interessenter.


Anlægsarbejdet har bl.a. omfattet følgende opgaver:


- Rydning, op- og nedbrydning – foregår miljørigtigt med genindbygning af egnede materialer
- Jordarbejder
- Afvandingsarbejder – foregår med certificerede kloakmestre
- Arbejder med bundsikring og stabile grusbærelag – alle bærelag udskiftes (BG og SG)
- Asfalt- og belægningsarbejder – udført af MF og Munck Asfalt fra egne asfaltfabrikker
- Gartnerarbejder på både offentlige arealer og hos lodsejere – udført af egne anlægsgartnere

Se flere referencer