Greve Vandværk - Renovering af vandledninger

Hent pdf

Kategori: Vandledninger

Periode: 10.2016 - 07.2017

Bygherre: Greve Vandværk A.m.b.a., Håndværkerbyen 1, 2670 Greve

Rådgiver: Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S, Strandvejen 128, 2900 Hellerup

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 12.000.000,-

Renovering af vandledninger for Greve Vandværk

Rammeaftalen gælder i perioden 1. november 2016 – 31. oktober 2017 med option på forlængelse et år ad gangen til og med oktober 2019.

Entreprisen omfatter samtlige ydelser til et driftsklart anlæg, herunder midlertidig vandforsyning m.v.

 

Første entreprise "Lerås-området" omfatter i hovedtræk vandledningsrenovering på sideveje: Ca. 2600 m vandledningsrenovering, dimensioner 40 – 160 mm, hovedsageligt udført ved pibebursting og styret boring og ca. 185 stikledninger med sætning af målerbrønde. Hertil kommer diverse brandhaner og tilkoblinger til hoved- og sideledninger.

Se flere referencer