DONG Energy S&D A/S

Hent pdf

Kategori: Elkabler

Periode: 01.2011 - 12.2015

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 50.000.000,-

DONG Energy S&D A/S

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark.

Forretningen er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nord- europa.

Munck Forsyningsledninger a/s har følgende opgaver for DONG Energy:
 
● Nedgravning af højspændings-, lavspændings- og belysningskabler 
● Opsætning og idriftsættelse af forsyningsskabe
● Opsætning og idriftsættelse af belysningsmaster 
● Demontering af eksisterende luftledningsanlæg
● Omlægning af kunder til nyt anlæg  
● Etablering af nye installationer til kunders el-tavle

Dette sker under hensyntagen til beboere og trafikanter i projektområderne, samti- dig med at tidsplan, kvalitet og sikkerhed overholdes.

Vi har, under vores el-autorisation, fået overdraget driftslederansvaret af DONG Energy.

I aftaleperioden beskæftiges ca. 60 mand på opgaverne.

Se flere referencer