HOFOR - Nyanlæg, reparation og lækager

Hent pdf

Kategori: Vandledninger

Periode: 01.2005 - 12.2021

Bygherre: HOFOR Vand Drift A/S (Kim Roar, 3010 6441), Ørestads Boulevard 35, 2300 København S

Entrepriseform: Hovedentreprise (på ca. 22 mio. DKK om året)

Entreprisesum: Kr. 264.000.000,-

HOFOR - renovering og nyetablering af vandledninger

HOFOR leverer vand, gas og varme samt afleder spildevand for hele hovedstaden.

 

HOFOR er certificeret som fødevareforsyning, hvilket har gjort, at alle vore medarbejdere, der arbejder med vandledningsarbejder for HOFOR Vand, har gennemgået en instruktion hos HOFOR i hygiejne, i forbindelse med arbejder på vandledningsnettet. Endvidere er vores køretøjer opbygget så fittings med videre ikke forurenes inden indbygning. HOFOR indvinder ca. 60 mio. m3 grundvand årligt til fremstilling af drikkevand. Udover at stå for vandforsyningen i København leverer de vand til 19 andre kommuner i hovedstadsområdet.

 

Munck Forsyningsledninger a/s har til opgave at renovere og nyetablere vandledninger i dimensionerne Ø50 til Ø300 samt ventiler forskellige steder i forsyningsområdet. Desuden består opgaven i at tage sig af lækager og trafikafvikling under arbejdets udførelse samt belægningsopbrydning og omfattende belægningsreetablering.  

 

Vi har oprettet en vagtordning, der betyder at vi, 24 timer i døgnet og 365 dage om året, kan stå klar indenfor en time - ved melding om et brud - og reparere skaden på vandrørene. I anlægsperioden fra 2005 til 2021 beskæftiger Munck Forsyningsledninger a/s 24 mand på opgaverne.

Se flere referencer