VandCenter Syd A/S: Ledningsomlægninger på Nyborgvej, Odense

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 07.2016 - 01.2018

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 10.100.000,-

Ledningsomlægninger på Nyborgvej i Odense

Denne hovedentreprise omhandler kloak- og klimasikringsarbejder på den meget befærdede indfaldsvej Nyborgvej i Odense centrum. Projektet startede op i det daværende Entreprenørfirmaet Ollerup A/S, men blev siden overdraget til Munck Forsyningsledninger a/s (Entreprenørfirmaet Ollerup A/S har siden 2007 været en del af Munck Forsyningsledninger a/s).

Projektet omfattede bl.a.:

  • Flytning af 400 m fællesledning: Ø400 til Ø900 i dybden 3 - 4 m i en af hovedindfaldsårene til Odense centrum
  • Levering og sætning af 10 stk. betonbrønde i dimension Ø1250 i dybder op til 4 m
  • 3 betonbygværker á 4 x 4 m i dybder op til 5 meter
  • Levering og udlægning af 3.000 m2 asfalt
  • Levering og sætning af 700 m granitkantsten

Projektet stillede store krav til overpumpning af eksisterende fællesledninger under udførelsen samt koordinering og minimering af trafikale gener for nærmiljøet under arbejdets udførelse. Dette blev håndteret på baggrund af egne udfærdigede skilte og afspærringsplaner. Ligeledes har der løbende været tæt dialog med nærmiljøet, myndigheder og ledningsejere vedr. den generelle udførelse.

Se flere referencer