Ny regnvandsledning på Ørbækvej, Odense

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 06.2016 - 12.2016

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 9.400.000,-

Anlæg af regnvandsledning i centrum af Odense.

Som en del af en større klimatilpasning og separering af oplandet har Munck Forsyningsledninger a/s (tidligere Entreprenørfirmaet Ollerup A/S) anlagt en ø1800-regnvandsledning i Ørbækvej, der er beliggende i Odense Centrum.

 

Ledningen strækker sig over 600 m - primært i eksisterende fortov og eksproprierede grønne arealer - og ligger i dybder på op til 6 m. Entreprisen omhandler desuden håndtering af 10.000 m3 jord i Odense Centrum, og projektet stillede store krav til trafikhåndtering.

 

Udvalgte elementer i projektet:

 

• Jordarbejder mv.
• Afvandingsarbejder mv.
• Bundsikringslag
• Stabile grusbærelag
• Asfaltarbejder
• Brolægningsarbejder
• Gartnerarbejder

Se flere referencer