Byggemodning i Ringe

Hent pdf

Kategori: Anlægsarbejder

Periode: 03.2018 - 07.2018

Bygherre: FFV Spildevand A/S. Kontaktperson FFV: Michael Rasmussen: miras@ffv.dk / 51671056, Korsvangen 6 A, 5750 Ringe

Rådgiver: COWI, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 6.600.000,-

Byggemodning til paracelhusgrunde

På nærværende entreprise etablerer Munck Forsyningsledninger a/s byggemodning til i alt 32 paracelhusgrunde på den gamle golfbane ved Gestelevvej 15 i Ringe. Til husene etableres ligeledes vejadgang fra den eksisterende rundkørsel på Gestelevvej.

Spildevandsarbejderne omfatter etablering af:

  • Ø450mm-Ø110mm - ca. 1300 m i dobbeltgrav 
  • Ø600 brønde - 25 stk.
  • Ø1250 Bt Brønde - 10 stk.
  • Ø1300 Pumpestation (BH lev) - 1 stk.

I de tilstødende veje etableres og udlægges:

  • Ø250mm-Ø110mm - 623 m
  • Ø600 brønde - 10 stk.
  • Ø315 VB - 36 stk.
  • Rengvandsbassin - 800 m2
  • Brosten på kant 1450 m
  • Asfalt 3900 m2 

Entreprisen rummer desuden beplantning af træer og buske for en samlet sum på 500.000 DKK.

Samtlige forsyningsarbejder (tele, el, vand, fjernvarme) udføres på i alt 1000 m.

Se flere referencer