FFV Spildevand A/S: Kloakseparering i Nr. Søby

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 03.2016 - 11.2017

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 22.000.000,-

Kloakseparering

Denne hovedentreprise for FFV Spildevand A/S omfatter separering af hovedkloakkerne i Nr. Søby by samt nedbrydning af det eksisterende renseanlæg og etablering af et nyt regnvandsbassin. Projektet har bl.a. til formål at sikre en mere nutidig og bæredygtig håndtering af vandforsyningen i området. Projektet indbefatter desuden omfattende trafikhåndtering i et trafikeret og tæt byområde, der fungerer som byens hovedfærdselsåre. Alle arbejder er naturligvis udført under særlig hensyntagen til beboerne i de berørte områder.

Hovedmængder og hovedelementer:

 • Separering af hovedkloakker: 7.000 m, Ø200-Ø1000 mm
 • Vandspejl på regnvandsbassin: 900 m2
 • Volumen på regnvandsbassin: 4.000 m3
 • Levering og udlægning af 1.200 m2 bentonitmembran
 • Oliebarriere ved afløb af bassin
 • Strømpeforing af 250 m rørledninger fra ø200-ø300mm
 • Levering og sætning af 3 stk. olieudskillere
 • Montage af 3 stk. pumpebrønde for spildevand
 • Asfalt: 7.000 m2
 • Kantsten: 800 m
 • Fortov: 900 m2
 • Håndtering af jord i forskellige fraktioner/forureningstyper
 • Trafikhåndtering

Se flere referencer