Kloakseparering i Nr. Søby

Hent pdf

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 03.2016 - 11.2017

Bygherre: FFV Spildevand A/S. Kontaktperson: Michael Jensen / MIJE@ffv.dk / 51671054, Korsvangen 6 A, 5750 Ringe

Rådgiver: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 22.000.000,-

Kloakseparering

Entreprisen omfatter separering af hovedkloakkerne i Nr. Søby by samt nedbrydning af det eksisterende renseanlæg og etablering af et nyt regnvandsbassin. Projektet indbefattede omfattende trafikhåndtering i et trafikeret og tæt byområde, der fungerer som hovedfærdselsåre i byen. Alle arbejder er desuden udført under særlig hensyntagen til beboerne i de berørte områder. Opgaven er udført af det tidligere Entreprenørfirmaet Ollerup A/S, som nu er en del af Munck Forsyningsledninger a/s.

 

Hovedmængder:

 

• Separering af hovedkloakker: 7000 m, Ø200-Ø1000 mm
• Vandspejl på regnvandsbassin: 900 m2
• Volumen på regnvandsbassin: 4000 m3

Se flere referencer