Entreprenørydelser for afløbsledningsarbejder i Odense

Hent pdf

Kategori: Anlægsarbejder

Periode: 05.2016 - 05.2017

Bygherre: VandCenter Syd a/s (Flemming Nielsen: fbn@vandcenter.dk), Vandværksvej 7, 5000 Odense C

Entrepriseform: Rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 2.000.000,-

Rammeaftalen er overtaget fra anden entreprenør midt i aftaleperioden.

Arbejdet omfatter levering og udførelse af diverse kloakledningsreparationer samt nyanlæg af stikledninger i hhv. Odense og Nordfyn.

Der er udført 25 opgravninger for renoveringsdelen samt for nyanlæg.

Arbejdets omfang har varieret hen over året. Arbejdet omfattede ved renovering:

  • Opgravning / reparation af ledningsbrud
  • Udskiftning af karme og dæksler
  • Etablering af nye brønde i forbindelse med reparation
  • Punktreparationer

Arbejdet ved nyanlæg omfattede:

  • Opgravning / lægning af nye stik
  • Tilslutning til hovedledning
  • Etablering af nye skelbrønde

Se flere referencer