Etablering af rent- og råvandsledninger 2018 i Assens

Hent pdf

Kategori: Anlægsarbejder

Periode: 02.2018 - 08.2018

Bygherre: Assens Forsyning a/s (Kontaktperson: Anne Lyndorff Hovmøller, alh@assensforsyning.dk), Skovvej 2, 5610 Assens

Rådgiver: Niras a/s (Michael Christian Hansen, mlh@niras.dk), Jupitervej 1, 6000 Kolding

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 8.800.000,-

Etablering af nye vandledninger

Etablering af nye vandledninger (rent- og råvandsledninger), der varierer fra ø200 – 250 mm. i diameter med en samlet længde på omkring 20 km. Ledningsnettet udføres som gravearbejde og styret boring (No-Dig) – og omfatter i begge tilfælde endvidere tilhørende tilslutninger, ventiler m.m.

Der etableres følgende ledninger:

 • Ca. 6,2 km. ø250 mm. råvandsledning fra Ebberup Kildeplads til nyt vandværk.
 • Ca. 4,9 km. ø250 mm. råvandsledning fra Mariendal Kildeplads til nyt vandværk.
 • Ca. 1,6 km. dobbelt rentvandsledning fra nyt vandværk til rundkørslen Faaborgvej/Østre Ringvej.
 • Ca. 3,6 km. ø200 mm. rentvandsledning fra rundkørslen Faaborgvej/Østre Ringvej og til højdebeholderne dels på Faaborgvej og på til Østre Ringvej.
 • Ca. 3,6 km. ø250 mm. rentvandsledning fra nyt vandværk til Ebberup Kildeplads.
 • Etablering af tomrør med fiber langs råvandsledningerne.

Projektet omfatter følgende:

 • Jord- og retableringsarbejder
 • Ledningsarbejde
 • Gravearbejde
 • Styret Boring (No-Dig)
 • Etablering af 2 sektionsmålerbrønde
 • Etablering og drift af arbejdsplads
 • Udfærdigelse af som udført indmålinger og tegninger

Se flere referencer