Guldborgsund Forsyning A/S - Spildevandsplan 2010, Område 1

Hent pdf

Kategori: Anlægsarbejder

Periode: 06.2010 - 02.2011

Bygherre: Guldborgsund Forsyning A/S (Kontaktperson: Flemming Bach, flb@guldborgsundforsyning.dk), Gaabensevej 116, 4800 Nykøbing Falster

Rådgiver: Grontmij - Carl Bro A/S (Nu: Sweco), Granskoven 8, 2600 Glostrup

Entrepriseform: Totalentreprise

Entreprisesum: Kr. 48.500.000,-

Tryksat kloakanlæg for Guldborgsund Forsyning A/S

Totalentreprisen omfatter:

  • Etablering af komplet kloakanlæg for Guldborgsund Forsyning A/S med samlet afleveringspunkt på Tårup Bro Rensningsanlæg på Falster.
  • Spildevandskloakering af Lillebrænde, Tårup, Dukkerup, Algestrup, Torkilstrup, Oustrup, Gunslevmagle og Sullerup m.fl. i alt 487 ejendomme i det åbne land som kloakeres med LPS pumpeløsning.
  • Nedlægning af 7 stk. rensningsanlæg (Lillebrænde, Maglebrænde, Vejringe, Moseby, Stangerup, Horbelev og Falkerslev). Levering og installering af pumpestationer, til erstatning for nedlagte rensningsanlæg, og transportledninger frem til det øvrige transportledningssystem. Der leveres og etableres i alt ca. 85 km. pe-ledninger som anlægges som traditionel gravning, styret underboring, pløjning eller kædegravning, i dimensioner fra ø50 – 250 mm.

Projektet indebærer følgende arbejder:

  • Projektering / dimensionering af det komplette kloakanlæg, indgåelse af lodsejeraftaler med alle berørte parter.
  • Ledningsarbejde udført som i pløjning, styret underboring, kædegravning eller traditionel gravning.
  • Gravearbejde og retablering for etablering af 487 stk. pumpestationer på enkeltejendomme.
  • Gravearbejde og retablering for etablering af 7 stk. pumpestationer ved nedlagte rensningsanlæg.
  • Udførelse af komplet el-arbejde for pumpestationer ved enkelt ejendomme og nedlagte rensningsanlæg.
  • Komplet opmåling af det udførte arbejde ved landmåler og udfærdigelse af som udført tegninger

Totalentreprisen blev udført med Sweco A/S som projekterende rådgiver og Hidrostal A/S som leverandør af store pumpestationer.

Se flere referencer